PERMOHONAN LAMPU JALAN TNB (BORANG DAN KOS)

PERMOHONAN LAMPU JALAN TNB (BORANG DAN KOS)

Pihak Tenaga Nasional Berhad ada menawarkan perkhidmatan pemasangan lampu jalan secara individu. Anda boleh membuat permohonan untuk memasang lampu jalan tersebut berhampiran dengan rumah anda.

Kami akan membantu anda membuat permohonan lampu jalan tersebut dengan mudah dan berkesan.

Baca juga: DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK:CARA PERMOHONAN

CARA PERMOHONAN LAMPU JALAN TNB

Untuk makluman pemohon perlu merupakan pengguna berdaftar TNB (yang mempunyai akaun TNB). Pemasangan lampu jalan terbahagi kepada:

  1. Pemasangan lampu jalan pada tiang TNB sedia ada: Sekiranya pemasangan lampu jalanraya adalah pada tiang TNB sedia ada, pengguna perlu menghantar borang permohonan ke Kedai Tenaga.
  2. Pemasangan lampu jalan yang memerlukan tiang tambahan: Sekiranya pemasangan lampu jalanraya memerlukan tiang tambahan, pemohon perlu membayar kos penuh untuk pemasangan tiang baru.

Untuk makluman, pemasangan lampu jalan pada tiang sedia ada cik/puan perlu menghantar borang permohonan ke Kedai Tenaga.

  • Borang permohonan Lampu Jalan Individu yang lengkap diisi (borang ada disediakan di Kedai Tenaga)
  • Salinan bil terkini untuk premis berkenaan
  • Salinan IC pemilik akaun.

Caj bulanan akan dimasukkan ke dalam akaun pelanggan. Pelanggan boleh pergi ke Kedai Tenaga yang mana-mana dan berhampiran untuk maklumat lanjut mengenai caj sambungan.

Untuk Maklumat lanjut anda boleh layari pautan ini :

https://www.mytnb.com.my/business/street-lighting

KOS PERMOHONAN

Bagi pelanggan yang ingin memohon lampu jalan atas nama mereka sendiri, caj sambungan akan dikenakan. Caj bulanan sebanyak RM10.00 juga akan dimasukkan ke dalam akaun pelanggan.

PANDUAN PERMOHONAN LAMPU JALAN TNB

  1. Permohonan oleh individu
  2. Permohonan oleh pemaju/developer
  3. Permohonan oleh pihak berkuasa tempatan/kerajaan

Permohonan oleh individu dan pihak berkuasa/kerajaan tempatan

  1. Pemasangan lampu jalan di kutub sedia ada (mengemukakan borang permohonan di Pusat Khidmat Pelanggan)
  2. Pemasangan lampu jalan pada kutub baru/tambahan (Pemohon harus menanggung kos penuh untuk pemasangan)

PENEMPATAN SEMULA LAMPU JALAN

Pelanggan boleh memohon secara bertulis kepada TNB dan melampirkan Pelan Lokasi Tiang Elektrik (sedia ada dan penempatan semula). Pelanggan bertanggungjawab untuk membayar caj penempatan semula. Pelanggan boleh merujuk kepada Pusat Khidmat Pelanggan terdekat untuk maklumat lanjut.

1 thought on “PERMOHONAN LAMPU JALAN TNB (BORANG DAN KOS)”

Leave a Comment