PORTAL PTPK:CARA CHECK BAKI PINJAMAN PTPTK ONLINE

PORTAL PTPK

PORTAL PTPK:CARA CHECK BAKI PINJAMAN PTPTK ONLINE Apa itu PTPK? Di bawah Rancangan Malaysia Ke 10 (RMKe-10), Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan dana pinjaman peningkatan kemahiran kepada golongan pekerja.Tujuan pembiayaan pinjaman ini adalah untuk meningkatkan kelayakan pekerja sama ada secara Menjalani latihan semula (Reskiling); Menjalani latihan kemahiran baru untuk menyokong … Read more